Bez obalu 7/2023: vládní lži; Dozimetr zapomenut – STAN opět na svých místech; zapomenutá slova P. Pavla; odpálily USA Nord Stream?!