Bez obalu 8/2024: kampelička pro prominentní členy ODS; proč média mlčí o Gonzalu Lirovi?