FW: Bez obalu 32/2023: prosba všem odvážným; bydlení v ČR nejdražší z EU